()  veya Adil Kullanım Kotası 2017’de Yükseliyor! Adil Kullanım Kotası 2019’da Kalkıyor!

Bir çok internet kullanıcının başı bu internet hız düşmesiyle başı belada. (Bilgi  Teknolojileri ve İletişim Kurumu) yoğun şikayetleri dikkate alarak 2017 yılında hız miktarlarında değişimlere gidiyor. Bu kararlar 01 Ocak 2017 tarihi itibari ile geçerli olacaktır. Yeterli değil ama iş görecektir diye tahmin ediyoruz 🙂

Sabit genişbant internet hizmetlerinde AKN sonrası erişim hızı genel olarak 3 Mbit/sn olarak
uygulanmakta, genişbant erişimde ise tarife paketine göre farklılaşan AKN sonrası erişim hızları
uygulanabilmektedir. BTK bu talepler üzerine yoğun bir çalışma yapmış bu çalışmalara şöyle cevaplar veriyor:

 • Teknolojik gelişmeler, tüketicilerin talep ve ihtiyaçları ile sektörün görüşleri değerlendirilerek şeffaflık, bilgilendirme ve hız değerlerinin iyileştirilmesine yönelik esaslar belirlendi. Anılan düzenleme ile; AKN’li tarife ve paketlerde, tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması amacıyla;
  • Her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN’li paketlerde veri miktarı ve AKN sonrası erişim
  hızına açıkça yer verilmesi,
  • AKN veri değerinin (kota) % 80’ine ve % 100’üne ulaşıldığında ve AKN seviyesi aşıldığında,
  uygulanacak indirme hızı hakkında aboneye ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgi verilmesi
  hususlarında işletmecilere yükümlülük getirildi.


Mobil internet hizmetinde, işletmeciler tarafından farklı seviyelerde AKN sonrası hız değerleri
uygulanmaktaydı. Çok düşük olduğu yönünde tüketici şikâyetlerine neden olan hız değerleri ile ilgili
olarak, işletmecilerin de görüşleri alınarak AKN sonrası veri indirme hızı mobil internet için asgari 128
Kbit/s olarak belirlendi. 128 Kbit/s AKN sonrası hız uygulamasının 1 Mart 2017 tarihinde başlayacak.
Sabit genişbant internet hizmetinde ise AKN’li tüm paketlerde, AKN seviyesine ulaşıldığında indirme
hızı 3 Mbit/sn olacak şekilde uygulanmaktaydı. BTK tarafından yapılan düzenleme ile paket hızına göre
farklılaşan AKN sonrası indirme hızları belirlendi.

Buna göre; 8 ila16Mbit/s arasındaki bir hızda AKN’li paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına
ulaştığında AKN sonrası indirme hızı asgari 5 Mbit/s olacak ve abone fatura dönemi sonuna kadar bu
hızda internet hizmeti alabilecek.

16 ila 24Mbit/s arasındaki bir hızda AKN’li paketi bulunan abone ise AKN seviyesini aştığında AKN
sonrası 8Mbit/s hız ile fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek. AKN hızlarında yapılan
bu iyileştirme, 1 Mayıs 2017’de uygulamaya geçecek. İşletmeciler bu süreye kadar gerekli çalışmaları
tamamlayacak.

BTK tarafından yapılan düzenlemeye göre; AKN’li paketlerde 02:00-08:00 saatleri arasındaki internet
kullanımları AKN’ye dâhil edilmeyecek ve anılan saatlerde internet kullanımlarında hızın AKN paket
lansmanında duyurulan hızda olacak. Söz konusu saat uygulaması 1 Mayıs 2017’de başlayacak.
Ayrıca söz konusu düzenleme ile AKN uygulamasına 31.12.2018 tarihi itibarıyla tamamen son
verilmesi kararı alındı.
Söz konusu düzenleme ile tüketicilerin tarife veya paket satın alırken doğru karar verebilmelerini
sağlamak adına doğru ve tam bilgilendirilmelerinin sağlamasının yanında AKN sonrası erişim hızlarının
çağın gereklerine göre uygun hale getirilerek yükseltilmesi ile internet trafiğinin yoğun olmadığı
saatlerde kullanılan internet veri değerlerinin AKN’ye dâhil edilmemesi amaçlandı.

BTK’nın açıklaması bu şekildedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here